Topaz - logo
DagcentrumUZ Brussel

een oneindig project over en in eindigheid.

IN/FINITY nodigt professionele kunstenaars en gasten (patiënten) van het supportief en palliatief dagcentrum TOPAZ uit voor een gezamenlijk artistiek traject met een open einde. Samen werken ze rond diverse ideeën en concepten, verbonden aan het thema van (on)eindigheid.

Concreet starten kunstenaars uit verschillende artistieke disciplines een dialoog op met de gasten; dit onder de vorm van ateliers of workshops. Deze samenwerking kan de kunstenaar inspireren tot de creatie van een nieuw kunstwerk. We laten de samenwerking tussen kunstenaars en gasten organisch groeien over meerdere jaren. Het is niet ondenkbeeldig dat sommige deelnemers die instapten, het eindresultaat van dit proces nooit zullen zien. IN/FINITY nodigt hen uit om mee te werken aan iets dat na hen verder leeft. Op die manier wil het project bijdragen tot de levenskwaliteit van (ongeneeslijk) zieken.

Met IN/FINITY willen we een voortrekker zijn om de rol en het belang van kunst in de zorg te onderzoeken en uit te dragen. Dat zowel binnen de kunst- als zorg sector en ook op academisch en internationaal niveau. We organiseren regelmatig toonmomenten, open salons en ronde tafels en gaan graag in op uitnodigingen om over het project en onderwerp te getuigen. Het ganse proces van IN/FINITY zal gedocumenteerd worden via een film en een publicatie, gemaakt in samenspraak met de deelnemende gasten en kunstenaars.

Alle info: www.in-finity.be

Thomas Luks & Julie Rodeyns
Artistieke & Inhoudelijke coördinatie IN/FINITY
rodeynsjulie@gmail.com
thomasluks@gmail.com

Wim Distelmans & Magriet De Maegd
voor TOPAZ
topazvub@skynet.be