Topaz - logo
DagcentrumUZ Brussel

Het supportief dagcentrum TOPAZ biedt ondersteuning aan patiënten met een ongeneeslijke progressieve levensbedreigende aandoening en aan hun naastbestaanden tijdens moeilijke periodes van hun leven.

Veel van onze gasten hebben een oncologische aandoening, met daarbij vaak een beperkte levensverwachting, maar ook mensen met andere aandoeningen (ALS, MS, COPD, aids…) worden in het dagcentrum opgevangen.

Familie, vrienden, een zorgzame buur, kunnen de zieke altijd vergezellen of bezoeken.

Het contact met andere zorgverleners (huisarts, specialist, kinesitherapeut, thuisverpleegkundige…) is voor ons essentieel om de continuïteit van zorg te verzekeren.