Topaz - logo
DagcentrumUZ Brussel

Onze vrijwilligers vervullen een cruciale rol binnen TOPAZ. Zij zorgen ervoor dat er een aangename sfeer van huiselijkheid en gastvrijheid heerst.

Kerntaken van onze vrijwilligers
- vervoer: mee instaan voor het halen en terugbrengen van onze gasten
- keuken: eindverantwoordelijkheid of assistentie bij het bereiden van het middagmaal, boodschappen doen, afwas, proper houden van de keuken
- bijstaan van de gasten: van het brengen van een kop koffie, het begeleiden aan tafel tot het bieden van een luisterend oor
- organiseren en begeleiden van activiteiten
- signaalfunctie naar de professionelen

Wij verwachten van onze vrijwilligers
- een engagement op regelmatige basis
- empathie en discretie
- zin voor humor
- maturiteit en levenservaring
- kunnen werken in een multiculturele omgeving
- flexibiliteit
- goed kunnen werken in groep
- eigen noden of verlieservaringen niet laten interfereren met de noden van onze gasten
bereidheid tot zelfreflectie
- affiniteit met palliatieve/ supportieve zorg of ziekenzorg
- loyaliteit aan het project

Wij bieden aan onze vrijwilligers
- vorming
- regelmatige overlegmomenten met de professionele staf
- de mogelijkheid tot individuele begeleiding en coaching
- onkostenvergoeding en verzekeringen volgens de wettelijke bepalingen

Kandidaat vrijwilligers kunnen altijd contact nemen voor een eerste kennismaking met Hannie Van den Bilcke op het nummer 02/456 82 09 elke weekdag tussen 9u en 17u. of via email op vrijwilligers@forumpalliatievezorg.be