Topaz - logo
DagcentrumUZ Brussel

IN/FINITY een oneindig project over en in eindigheid.

IN/FINITY nodigt professionele kunstenaars en gasten (patiënten) van het supportief en palliatief dagcentrum TOPAZ uit voor een gezamenlijk artistiek traject met een open einde. Samen werken ze rond diverse ideeën en concepten, verbonden aan het thema van (on)eindigheid.

Concreet starten kunstenaars uit verschillende artistieke disciplines een dialoog op met de gasten; dit onder de vorm van ateliers of workshops. Deze samenwerking kan de kunstenaar inspireren tot de creatie van een nieuw kunstwerk. We laten de samenwerking tussen kunstenaars en gasten organisch groeien over meerdere jaren. Het is niet ondenkbeeldig dat sommige deelnemers die instapten, het eindresultaat van dit proces nooit zullen zien. IN/FINITY nodigt hen uit om mee te werken aan iets dat na hen verder leeft. Op die manier wil het project bijdragen tot de levenskwaliteit van (ongeneeslijk) zieken.

Met IN/FINITY willen we een voortrekker zijn om de rol en het belang van kunst in de zorg te onderzoeken en uit te dragen. Dat zowel binnen de kunst- als zorg sector en ook op academisch en internationaal niveau. We organiseren regelmatig toonmomenten, open salons en ronde tafels en gaan graag in op uitnodigingen om over het project en onderwerp te getuigen. Het ganse proces van IN/FINITY zal gedocumenteerd worden via een film en een publicatie, gemaakt in samenspraak met de deelnemende gasten en kunstenaars.

Alle info: www.in-finity.be

Wim Distelmans
voor TOPAZ
topazvub@skynet.be


Het zorgmodel ‘supportief dagcentrum’

Het zorgmodel ‘supportief dagcentrum’ kan in België intussen op 12 jaar ervaring steunen en heeft door deze jarenlange expertise een duidelijk profiel gekregen (bijlage Het dagcentrum TOPAZ heeft bovendien bewezen dat dit model een meerwaarde biedt en niet meer weg te denken is uit het zorgaanbod. In 2008 waren er in TOPAZ, dankzij correcte professionele omkadering en infrastructuur, gemiddeld 16 patiënten per openingsdag aanwezig (terwijl de oorspronkelijke capaciteit op 10 per dag was berekend).
Onderstaande tekst bespreekt de elementen die noodzakelijk zijn bij het uitschrijven van een degelijke RIZIV-conventie voor het actueel zorgmodel ‘supportief dagcentrum’.